ReadyPlanet.com


กู้ดำรงชีพ


 กู้ดำรงชีพเกณฑ์ใหม่สามารถกู้ได้แต่วันที่เท่าไรคะผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกที่ดี :: วันที่ลงประกาศ 2019-12-30 19:21:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4145807)

การกู้เงินสามัญดำรงชีพเกณฑ์ใหม่

          1. กู้ได้ไม่เกิน  500,000  บาท  หรือ  100  เท่าของเงินเดือนส่วนที่เหลือจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว   ส่งคืน  120  งวด

          2. เริ่มกู้ได้ตั้งแต่  วันที่  2  มกราคม   2563  เป็นต้นไป

ผู้แสดงความคิดเห็น สวัสดิ์์ มูลศรี ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ วันที่ตอบ 2020-01-03 09:10:17


ความคิดเห็นที่ 2 (4146132)

 กู้ฉุกเฉินดำรงชีพ ได้เท่าไรคะ  แล้วส่งคืนอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสุดถวิล ปัดถาทุม วันที่ตอบ 2020-01-08 12:45:53


ความคิดเห็นที่ 3 (4146210)

 กู้เงินฉุกเฉิน มีสองประเภท

           1. เงินฉุกเฉินปกติ (รับเงินสดที่สหกรณ์)    กู้ได้ไม่เกิน  50,000  บาท หรือยี่สิบเท่าของเงินเดือนส่วนที่เหลือจากการหักเงินงวดรายเดือนของสกรณ์แล้ว หรือร้อยละ  90  ของเงินค่าหุ้น  สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า   ส่งชำระคืนภายใน  12  งวด

            2. เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ  เพื่อสมัคร  สส อค  หรือ  สส ชสอ      

ผู้แสดงความคิดเห็น สวัสดิ์์ มูลศรี ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ วันที่ตอบ 2020-01-09 11:22:32


ความคิดเห็นที่ 4 (4151020)

 สนใจมากครับ กู้ฉุกเฉิน

 

หวยลาว

ผู้แสดงความคิดเห็น kreemza123 (sarawut2803kreem-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-07 12:27:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.