ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletวัตถุประสงค์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบเงินกู้
bulletที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
bulletผู้ตรวจสอบกิจการ
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่
dot
dot
bulletแบบฟอร์มสหกรณ์
bulletคำขอกู้เงินสามัญ
bulletแบบฟอร์ม สสค.
bulletเลขที่บัญชีธนาคาร
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสพฐ
bulletสพท.นค.1
bulletสพท.นค.2
bulletสพท.นค.3
bulletสก.สค.
bulletคุรุสภา
dot

dot


Gold Statusข่าวประชาสัมธ์สหกรณ์

 


 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 

เรื่อง   การจ่ายเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  

ข่าวประจำเดือน
More...

More...

More...


แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามข้อมูลการกู้สามัญค่ะ new 15:35:490 / 0
dot
กระทู้ปกติฝากประจำ2017-02-209 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามข้อมูลการกู้สามัญค่ะ2017-02-2016 / 1
dot
กระทู้ปกติส่งใบเสร็จล่าช้ามาก 3 เดือน/1 ครั้ง2017-02-0833 / 2
dot
กระทู้ปกติกู้ ฉุกเฉิน 2017-02-0245 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามกู้สามัญ2017-01-3063 / 0
dot
กระทู้ปกติกู้ฉ.2017-01-2744 / 0
dot
กระทู้ปกติตรวจสอบสถานะการกู้สามัญ2017-01-2773 / 3
dot
กระทู้ปกติตรวจสอบการหักเงินประจำเดือน2017-01-2653 / 3
dot
กระทู้ปกติเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่2017-01-2634 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้icon

   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์             1.50%  
ออมทรัพย์ATM       1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ         4.00% 
ประจำ 12 เดือน  4.75%new1

 

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2556 

การคำนวนเงินผ่อนชำระหนี้

---------------------------------------------------

ขั้นตอนการกดกู้ฉุกเฉิน ATM

1. เลือกบริการอื่นๆ  และเลือกบริการอีื่น อีกครั้ง                                              

2. เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์

3. เลือก   รับเงินกู้   (เพื่อรับเงินกู้ฉุกเฉินระบบ  ATM)

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน  (เสร็จแล้วกดถูกต้อง)

5.  เครื่องจะมีข้อความว่า  รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่    

    (ถึงขั้นตอนนี้จะมีแต่ใบสลิปของธนาคารออกมา  จะไม่มีเงินสดออกมาด้วย)  ให้กดต้องการต่อ

6.  เข้าสู่ระบบหน้าจอการถอนเงินของ ธ.กรุงไทย  ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะถอน 

7.  รอรับเงินสดจากตู้    (หักค่าธรรมเนียม  10.-  บาท  ต่อการกดกู้เงิน  1  ครั้ง) 

 

 

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.